Samtalsbehandling

för privatpersoner

Jag tror på människans inneboende förmåga och kraft till förändring. Du är experten på ditt liv, men ibland kör man fast, och då kan det vara bra att få stöd utifrån för att hitta din/er väg till bättre mående.

Samtalsbehandlingen sker främst utifrån familjeterapeutisk grund. Ett vanligt syfte med familjeterapeutiska samtal (oavsett samtalskonstellation; familj/par/individ) är att man vill minska konflikter i familjeliv och skapa bättre kommunikation mellan familjemedlemmarna och förändrade beteendemönster.

Vad är ditt/ert behov?

I de terapeutiska samtalen arbetar jag på uppdrag av er; – Vad är ert behov av förändring?
Terapin kan ske i olika konstellationer och kan också variera under en pågående samtalskontakt.

.

Familjeterapi

Alla i familjen är välkomna eller delar av den.
Det kan exempelvis handla om att ni som föräldrar önskar hitta fungerande samspelsmönster
med ert barn eller att ni som föräldrapar önskar få ett gemensamt förhållningssätt i bemötandet av barnen etc.

Rekommenderad samtalslängd: 90 min.
(Om yngre barn – kortare samtalstid.)

Kostnad: 1 500 kr (inkl moms) för 90 min. 

.

Parterapi

Du är välkommen med din partner.
(Du kan också komma själv om din partner inte vill följa med.)

Rekommenderad samtalslängd om två personer: 90 min

Kostnad: 1 5oo (inkl moms) för 90 min.

.

Individsamtal

Du är välkommen.

Det kan exempelvis gälla självkänsla, relationer, bearbetning av händelser
(som skilsmässa och sorg), stress, lättare ångestproblematik, stöd i föräldraroll etc.

Rekommenderad samtalslängd: 60 min

Kostnad: Kostnad: 1 000 kr (inkl moms) för 60 min.

.

Barnsamtal (från 6 år)

Från sex års ålder i sällskap med vårdnadshavare.
(Som förälder närvarar du som stöd för barnet i en ”lyssnande position”, och bistår vid behov.) Du är välkommen själv från 15 års ålder med vårdnadshavares samtycke.

Det kan exempelvis gälla självkänsla, stress, lättare ångestproblematik,
utåtagerande beteende, träna på sociala färdigheter, bearbeta skilsmässa, mobbning, sorgebearbetning etc. 

Rekommenderad samtalslängd: 45-60 min

Kostnad: Kostnad: 1 000 kr (inkl. moms) för 60 min.