17 jan

EvaMarie Ögrim, sektionschef, Familjesektionen, Vänersborgs kommun

2002-06-26 ||| > Från fd arbetsgivare inom Socialtjänst, Familjesektionen:
”Carola är mycket noggrann i sitt arbete, är plikttrogen och koncentrerad i sina arbetsuppgifter med en vilja att ständigt utvecklas vidare inom sin profession. … Carola har lätt för att samarbeta med andra både arbetskamrater och klienter och bidrar till god stämning på arbetsplatsen.
Då vår organisation har varit mycket ansträngd pga ett flertal samtidiga vakanser, främst på arbetsledar- och chefsnivå, har Carola fått arbeta mer självständigt än vad som kan betraktas normalt. Detta har hon klarat av på ett mycket bra sätt. Under de senaste månaderna har en stor del av den arbetsgrupp (barngruppen) Carola tillhört nyrekryterats varvid hon spelat en stor roll i att bidra till introduktion av sina nya arbetskamrater samt medverkat aktivt till att de tillsammans löst problem i gruppens klientärenden på ett bra sätt till trots att flera av dem varit nya i yrket.”

About the Author