Om mig

Hur är jag som psykoterapeut?

I en terapin är det viktigt att du känner dig trygg, respekterad och kan känna ett förtroende för psykoterapeuten. För mig är detta grunden i en terapeutisk kontakt, och det vill jag förmedla med både värme och empati.

I den terapeutiska kontakten kommer jag finnas där för att hjälpa dig
framåt mot ditt mål. Med stöd av mig är du din egen förändringsagent.

Hur är jag som föreläsare?

Jag är väl förberedd på det jag ska tala om och är lätt att lyssna på.

Hur är jag i konsultuppdrag?

Jag är strukturerad och noggrann och fullföljer mina åtaganden.

Utbildning /

 • Socionom, 1997. Auktoriserad socionom, 2000
 • Familjeterapi, fortsättningskurs (FT 2) i GSI:s regi, 48 h, 1995
 • Lösningsorienterat arbetssätt, 40 h, 2003–2004
 • Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot familjeterapi och nätverksarbete, 45 hp, (steg 1), 2012-2013
 • Kursledare i Cope, 2015
 • Legitimerad psykoterapeut med familjeinriktning, 90 hp, (steg 2), 2015-2018
 • Project Support – hållbart föräldraskap, 5 hp, okt 2019

Yrkeserfarenhet /

 • Socialsekreterare, 1997-2009
 • Skolkurator (årskurs F-9) i Kungsbacka kommun, 2009 – sept 2018
 • Familjebehandlare i Kungsbacka kommun, sept 2018 – pågår (deltid)
 • Underleverantör som familjerådgivare hos Familjerådgivarna i Varberg på fredagar på deltid, jan 2019 – dec 2021.

Företagsfakta /

 • C & J Sköld AB
 • Betalsätt: faktura eller swich
 • Samtalslokal: Kungsbacka, Hallands län, ca 3 mil söder om Göteborg

Jag har tystnadsplikt

Enligt Offentlighet- och sekretesslagen; OSL 2009:400

Den kan brytas av anmälningsskyldigheten enligt Socialtjänstlagen kap. 11 § 1
om jag blir orolig för att ett barn far illa. (Denna skyldighet har alla som arbetar
med barn. Allmänheten har inte samma skyldighet men bör enligt lag
anmäla till Socialtjänsten om oro finns.)